Container

Container

För enkel materialhantering

Containrarna kan användas för att enkelt hantera olika material på t ex kyrkor och bostadsområden.

– Levereras med skruvade fästen

– Kan lyftas säkert i profiler för gafflar.

– Kan utrustas med kapell

Levereras med SMS-, Euro- eller BM-fäste som standard.

Ett kapell med remmar finns även som tillval som både skyddar och behåller lasten.