Om företaget

Svanå Maskiner AB har sedan 1980 varit  återförsäljare av ett komplett program av moderna proffsmaskiner och redskap för årets alla markarbeten t ex snöröjning, sandning, vårstädning, sandupptagning, gräsklippning, luftning, dressing, löv hantering, ogräsbekämpning, materialhantering och transporter.

Vi arbetar alltid för att kunna erbjuda de bästa lösningarna genom att analysera och lösa kundernas behov och önsekmål.

Vårt kontinuerliga arbete syftar till att sätta föraren i centrum och tillhandahålla maskiner och redskap som på bästa möjliga sätt hjälper denna i arbetet.

Affärsidé

“Med helhetssyn på människa och miljö skall vi skapa produkter som ger långsiktig trygghet för våra professionella markvårdares åretruntbehov.”

Uppdragsgivare

Våra uppdragsgivare är t ex kommuner, landsting, kyrkor, entreprenörer och bostadsrättsförningar. Under många år har företaget varit lyhört och lärt sig kundernas önskemål och utifrån det skaffat sig det sortiment som idag erbjuds. Under hela tiden har kvalitét alltid varit viktigt.

Utbildning

Vi lägger stor vikt vid utbildning av användarna så att maskinerna nyttjas effektivt och ekonomiskt på bästa sätt. Vi erbjuder även verkstads- och eftermarknads service.

Miljö

Svanå Maskiner AB har under lång tid arbetat med att kunna erbjuda våra medvetna kunder de mest hänsynsfulla maskiner som är tekniskt möjligt. Som leder till renare avgaser, lägre ljudnivå och mindre vibrationer samt har optimalt bränsle/luftblandning.