Fotplatta/Uppkörningsramp

Fotplatta / Uppkörningsramp

Den reglerbara fotplattan ger dig bekväm avlastning för fötterna och kan även användas som uppkörningsramp vid trottoarkanter.