Heatweed ogräsmaskiner

Robusta ogräsmaskiner för proffs användare – endast hetvatten

Robusta maskiner som ger bästa värdet – år efter år

  • Världspatenterad sensorteknik
  • Högst kapacitet
  • Lägst m2-pris
  • Mycket låg service kost
  • 100% resultat vid rätt bekämpning (dokumenterad metod)
  • Utförligt testad maskinserie
  • Stabil 98 grader C temperatur på växten
  • Mer än halverad vattentilgång
  • Halverade driftskostnader