Heatweed ogräsmaskin High
 • Mycket exakt och konstant temperaturreglering (ca 98 °C)
 • Kan även användas för högtryckstvättning och graffitiborttagning (t.ex. väggar, bänkar och konst)
 • Hållbar och säker för utomhusbruk
 • Mycket kompakt och kan därmed transporteras på i stort sett alla typer av fordon
 • Ingen skumtillsats krävs (kostnadsbesparing)
 • Inget buller, ingen skada eller brandrisk
 • Standardutrustad med två handlansar för dubbelt arbete
 • Ergonomiska lätta handlansar och slangar

 

 • Standardvattenlinjeanslutning
 • Antikalkpump för att förhindra avlagringar
 • Enkel att lasta och lasta av med gaffeltruck
 • Inbyggd energiförsörjning via dieselmotor (ingen extern genera­tor behövs)
 • Användning av ytvatten möjligt
 • Ogräsbekämpning med hög kapacitet med 100 % varmt vatten
 • Digital, helautomatisk inställning av temperatur och tryck
 • Kan användas av en eller två personer