Heatweed ogräsmaskin Sensor

DEN MEST INNOVATIVA OGRÄSMASKINEN MED

HÖGSTA KAPACITET PÅ MARKNADEN

Globalt patenterad sensorteknik gör Heatweed Sensor 2.0 till den mest kostnadseffektiva kemikaliefria ogräsbekämpningsmaskinen som finns. Den avancerade tekniken säkerställer lägsta möjliga vattenförbrukning – plus lika låg bränsleförbrukning och avgasutsläpp. Sensor kan monteras på redskapsbärare av olika märken och manövreras med en digital display från hytten.

Alla förare av Sensor utbildas och certifieras av Heatweed Academy.

För stora entreprenörer och lokala myndigheter med 20 000 eller fler invånare kan vi styrka med dokument att Sensor 2.0 erbjuder det billigaste sättet att bekämpa ogräs (per m² behandlat område) jämfört med liknande metoder.

PERFEKT FÖR

 • Områden med ojämn ogrästäckning och gatstenar
 • Parker, kyrkogårdar och grönområden
 • Flygplatser och industriområden
 • Längs trottoarkanter och på gångbanor
 • Affärsgator och stadskärnor
 • Skyddsområden för dricksvatten

VARFÖR SENSOR 2.0?

 • 100 % vatten utan tillsatser förutom avkalkningsmedel (naturlig produkt)
 • Sensorbaserad ogräsbekämpning innebär mindre vattenförbrukning per m², vilket betyder mindre frekvent påfyllning och mer tid för ogräsbekämpning
 • Mindre vattenanvändning leder till lägre energiförbrukning och lägre utsläpp
 • Heatweeds aktiva temperaturreglering garanterar mycket exakt vattentemperatur (+/-0,6 °C) och konsekventa ogräsbekämpningsresultat
 • Svårtillgängliga områden kan behandlas med handlansar
 • Robust, pålitlig och väderbeständig
 • Inga skador på vägytor och trottoarer
 • Kan användas under hela säsongen i alla väder
 • Bekväm, säker och enkel manövrering från hytten
 • Kan monteras på/tas bort från redskapshållare på 60 minuter

 SPECIFIKATIONER

Daglig kapacitet:                                                17 000–35 000 m²/dag

Årlig kapacitet:                                                  420 hektar/säsong

Modell/kapacitet:                                               420/34

Vattenförbrukning vid ogräsbekämpning (max.): 34 liter/minut

Vattentryck vid ogräsbekämpning:                      0,2 bar

Vattentemperatur på växten vid ogräsbekämpning:                98–99,6 °C

Drift/brännare:                                                   Hydraulisk/diesel eller Aspen D-biodiesel

Brännare:                                                          2 enheter

Brännartankens kapacitet:                                  105 liter

Vattentankens kapacitet:                                    800 liter

Arbetsbredd:                                                      160 cm

Appliceringssystem:                                           2 rader med 20 ventiler i 4 oberoende sektioner

Sidomunstycken:                                                            På båda sidor

Transporthastighet:                                                         25–40 km/h beroende på använd redskapshållare

Drifthastighet 100 % ogrästäckning (min.):                      0,5 km/h

Genomsnittlig behandlingshastighet:                              3–5 km/h

Drifthastighet låg ogrästäckning:                                     Max. 5 km/h

Utsläppsklass:                                                                < EURO6

Vikt uppvärmningsenhet (netto):                                     560 kg (exkl. vatten och bränsle)

Vikt doseringsenhet:                                                       340 kg

UTRUSTAD MED

 • Handhållen ogräslans med 15 m vattenslang på rulle